Werkplaats stedenbouw Werkplaats stedenbouw Werkplaats stedenbouw

contact

move

bureau

move

daarnaast

move

nieuws

move

projecten

move

Disclaimer
Login
disclaimer website
  1. Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gegevens – of de afwezigheid daarvan – op deze website. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.
  2. Deze website bevat mogelijk links naar websites die buiten dit domein liggen. Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van die websites.
  3. Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw en/of van derden zoals beeldmateriaal, teksten en de grafische vormgeving van de website en de pagina's in het algemeen. Kopiëren van onderdelen van deze website is alleen toegestaan met het oogmerk van raadpleging van de informatie op deze website.
e-mail disclaimer
  1. Bij e-mailverkeer bestaat het risico van vertragingen of fouten in de verzending. Ook is het mogelijk dat virussen buiten het medeweten van Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw via haar e-mailverkeer worden verspreid. Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde gebeurtenissen.
  2. Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is dient u dit aan de afzender te melden en het bericht en eventuele bijlagen uit uw bestanden te verwijderen. Verdere verspreiding van het e-mailbericht en eventuele bijlagen is niet toegestaan.